Succesiuni

Procesul de succesiune

Etapele moștenirii și redactarea actelor de succesiune

Succesiunea este procesul prin care bunurile unei persoane fizice decedate trec în posesia uneia sau a mai multor persoane fizice aflate în viață. Pentru moștenirea proprietăților persoanei decedate și întocmirea actelor de succesiune trebuie depusă o cerere de deschidere a procedurii succesorale la un notar public.

Procesul de succesiune constă în următoarele etape:

  • Certificat de executor testamentar;
  • Lichidarea pasivului succesoral;
  • Intervenția creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanței;
  • Actul de lichidare între soțul supraviețuitor și moștenitori;
  • Proces – verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;
  • Proces – verbal de validare a testamentului olograf;
  • Citirea succesibililor cu domiciliul în străinătate și dovezile de comunicare a acesteia;
  • Încheierea de respingere.

În funcție de situația dumneavoastră, este probabil să aveți nevoie și de alte documente suplimentare pentru redactare actelor de succesiune. Pentru a ști în timp util care sunt toate documentele necesare conform circumstanțelor în care vă aflați, vă recomandăm să luați legătura telefonic cu echipa biroului nostru notarial și să programați o întâlnire.

Notarul public Cărăbaș-Ghile Bianca Lavina vă va oferi consultanță juridică și detalii referitoare la actele necesare pentru procedura de succesiune și la taxele de succesiune ce trebuie achitate.