Întrebări frecvente

Întrebări despre activitatea unui notar și răspunsuri

Este nevoie de programare în orice situație?

În cazul în care aveți nevoie de servicii notariale precum copii legalizate după diverse acte sau redactarea unor anumite documente, nu este necesară o programare, întrucât procedura se efectuează pe loc.

Pentru situațiile în care doriți să solicitați redactarea unor contracte sau a altor tipuri de documente, este nevoie să vă programați, deoarece formalitățile notariale sunt mai complexe și implică mai mult timp de lucru. Pentru a vă programa, vă rugăm să accesați pagina de Contact și să luați legătura telefonic cu biroul nostru notarial.

Cât timp durează întocmirea actelor?

Durata de redactare a actelor diferă de la caz la caz, în funcție de complexitatea acestora. Pentru realizarea copiilor legalizate sau întocmirea unor anumite documente timpul de lucru este de câteva minute.

Pentru redactarea diverselor tipuri de contracte, documente ori succesiuni și pentru eliberarea înscrisurilor, procedura de lucru durează câteva zile. Iar în situația procedurii de divorț cu acordul ambelor părți, este nevoie de o lună.

Care este onorariul notarului public Cărăbaș-Ghile Bianca Lavina?

Taxele și tarifele notariale se calculează în funcție de complexitatea solicitării dumneavoastră și diferă de la caz la caz. Acestea includ procesele aferente serviciului de care aveți nevoie, cât și redactarea propriu-zisă a documentelor. Pentru a ști cu exactitate care este costul total al actelor de care aveți nevoie, vă rugăm să accesați pagina de Contact și să luați legătura telefonic cu echipa noastră.

Pentru anumite proceduri, există onorarii standard după cum urmează:
Traduceri după certificatele de naștere, deces, căsătorie, adeverințe, cazier

 • 10 lei pentru un exemplar + un exemplar pentru arhivă.
 • 5 lei pentru fiecare exemplar în plus; alte documente.
 • 20 lei pentru fiecare pagină + un exemplar pentru arhivă.
 • 10 lei pentru fiecare pagină în plus.

Taxe de urgență
50% din valoarea tarifelor pentru traduceri efectuate în 48 și în zilele nelucrătoare.
100% din valoarea tarifelor pentru traduceri efectuate în 3 – 8 ore, în funcție de complexitatea actului.

Care sunt actele necesare pentru contractul de vânzare-cumpărare?

Persoanele fizice care dețin un imobil, cum ar fi apartament, casă sau teren, au nevoie de următoarele acte pentru redactarea contractului de vânzare – cumpărare:

 • buletinele sau cărțile de identitate ale părților implicate;
 • actele de proprietate ale imobilului în cauză;
 • certificat fiscal pe numele proprietarului, emis de către Administrația Fiscală la care se achită impozitul anual pentru respectivul imobil;
 • fișa bunului imobil, planul de amplasament și planul releveu întocmite de către un expert cadastral autorizat;
 • extrasul de carte funciară, valabil 10 zile lucrătoare de la data la care este înregistrată cererea (acesta se obține cu ajutorul biroului notarial cu care colaborați);
 • certificatul de performanță energetică întocmit de către un auditor energetic autorizat;
  în cazul apartamentelor, adeverință eliberată de către asociația de proprietari referitoare la costurile de întreținere, cheltuieli comune, reparații și altele;
 • ultimele facturi și chitanțe care atestă plata la zi a tuturor utilităților imobilului în cauză.
De unde pot afla care sunt documentele de care am nevoie în diverse situații și procedurile pe care trebuie să le urmez?

De fiecare dată când aveți nelămuriri legate de actele necesare într-un anumit context sau de modalitatea prin care să rezolvați o situație, notarul public Cărăbaș-Ghile Bianca Lavina vă oferă consultanță juridică. Tot ce trebuie să faceți este să accesați pagina de Contact și să luați legătura cu noi telefonic pentru a stabili o întâlnire.

Vă ocupați și de întocmirea documentelor necesare în străinătate?

Da, în funcție de solicitare, echipa biroului notarial colaborează cu experți din alte domenii precum avocați, traducători, topografi pentru rezolvarea cererii dumneavoastră. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să accesați pagina de Contact.

Lucrați și în afara programului de lucru?

În situațiile excepționale, echipa biroului notarial se ocupă de întocmirea actelor și în afara orarului de lucru. Pentru a vă asigura că putem prelua solicitarea dumneavoastră, vă rugăm să accesați pagina de Contact și să solicitați telefonic toate informațiile de care aveți nevoie.

Mai multe detalii despre activitatea cabinetului notarial și despre serviciile pe care le oferim puteți afla accesând butonul de mai jos.